24.10.22

Różnice między czasownikami ESTAR i HABER w czasie teraźniejszym

 Z moich obserwacji wynika, że gdy zaczynamy naukę hiszpańskiego nie do końca czujemy różnicę w zastosowaniu czasownika ESTAR oraz HABER w czasie teraźniejszym trybu oznajmującego w odniesieniu do położenia lub umiejscawiania osób i przedmiotów. W tym poście przedstawię Wam poprawne użycie obu tych czasowników podając konkretne przykłady zdań z ich zastosowaniem.


UŻYCIE CZASOWNIKA HABER 

Czasownik HABER jest czasownikiem posiłkowym, który w języku hiszpańskim służy głównie do budowania czasów złożonych (np. Pretérito Perfecto, Pretérito Pluscuamperfecto). HABER służy również do umiejscawiania osób lub rzeczy. W czasie terażniejszym trybu oznajmującego przyjmuje bezosobową formę HAY, którą tłumaczymy jako JEST, LEŻY,  ZNAJDUJE SIĘ. 


PRZYKŁADOWE UŻYCIE FORMY HAY 

HAY używamy mówiąc o znajdowaniu się osób lub przedmiotów bliżej nieokreślonych lub wprowadzanych do wypowiedzi po raz pierwszy. Po HAY nie możemy zastosować rodzajnika określonego. Możemy natomiast użyć rodzajnika nieokreślonego lub w ogóle rodzajnik pominąć, zwłaszcza w liczbie mnogiej. Możemy również wprowadzić po formie HAY  określniki ilości zwane również kwantyfikatorami (mucho, poco, demasiado, suficiente, etc.) oraz liczebniki. 

Przykładowo:

En la mesa hay un libro. (Na stole leży książka. Chodzi o jakąś bliżej nieokreśloną książkę.).

Hay una mesa en el centro del comedor. (Na środku jadalni stoi stół. Opisujemy pomieszczenie, wprowadzamy stół do opisu, wspominamy o nim pierwszy raz.). 

En este grupo no hay polacos. (W tej grupie nie ma Polaków.).

Esta noche hay poca gente en el cine. (Dzisiejszego wieczoru w kinie jest mało osób.).

UWAGA! 

Formy hay używamy odnosząc się do rzeczowników zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej.

En la nevera hay un cartón de leche. (W lodówce znajduje się karton mleka). 

En la sala de conferencias hay sillas. (W sali konferencyjnej są krzesła.).


ZNACZENIE FORMY HAY + QUE 

Forma HAY w połączeniu ze słowem QUE nabiera nowego znaczenia. Zwrot HAY QUE oznacza powinność, potrzebę lub obowiązek zrobienia czegoś w formie bezosobowej. Konstrukcję HAY QUE tłumaczymy po polsku jako TRZEBA.

Para lograr unos buenos resultados hay que entrenar mucho. (Aby osiągnąć dobre wyniki trzeba dużo trenować.).

Los dietistas recuerdan que hay que beber mucha agua todos los días. (Dietetycy przypominają, że należy pić duże ilości wody każdego dnia.).


PRZYKŁADOWE UŻYCIE CZASOWNIKA ESTAR W CZASIE TERAŹNIEJSZYM W ODNIESIENIU DO POŁOŻENIA 

O czasowniku ESTAR w czasie teraźniejszym w odniesieniu do stanów przejściowych oraz emocji pisałam już więcej w poprzednim poście => Kliknij tutaj. Teraz skupimy się na użyciu ESTAR do lokalizowania czy umiejscawiania.  Czasownik ESTAR możemy przetłumaczyć jako jest, znajduje się, leży. Czym więc różni się on od czasownika HAY? ESTAR w języku hiszpańskim odnosi się wyłącznie do osób lub przedmiotów określonych, konkretnych, znanych rozmówcom. Stosujemy go z rodzajnikami określonymi oraz zaimkami dzierżawczymi. 

El libro está en la mesa. (Książka leży na stole. Chodzi o konkretną książkę, znaną rozmówcom.).

En el centro del comedor está la mesa de madera que compramos el año pasado. (Na środku jadalni stoi drewniany stół, który kupiliśmy w zeszłym roku. Chodzi o konkretny stół, znany rozmówcom lub wspomniany już wcześniej w rozmienie.)

Ya están todos los candidatos en la sala de conferencias. (Wszyscy kandydaci są już w sali konferencyjnej.).

Mi gato está en el sofá. (Mój kot leży na sofie.).


Mam nadzieję, że teraz będzie Wam łatwiej stosować oba czasowniki. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego tematu to piszcie proszę w komentarzach. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Copyright © 2017 Tradnet