Różnice między czasownikami ESTAR i HABER w czasie teraźniejszym

24.10.22

Różnice między czasownikami ESTAR i HABER w czasie teraźniejszym

 Z moich obserwacji wynika, że gdy zaczynamy naukę hiszpańskiego nie do końca czujemy różnicę w zastosowaniu czasownika ESTAR oraz HABER w czasie teraźniejszym trybu oznajmującego w odniesieniu do położenia lub umiejscawiania osób i przedmiotów. W tym poście przedstawię Wam poprawne użycie obu tych czasowników podając konkretne przykłady zdań z ich zastosowaniem.


UŻYCIE CZASOWNIKA HABER 

Czasownik HABER jest czasownikiem posiłkowym, który w języku hiszpańskim służy głównie do budowania czasów złożonych (np. Pretérito Perfecto, Pretérito Pluscuamperfecto). HABER służy również do umiejscawiania osób lub rzeczy. W czasie terażniejszym trybu oznajmującego przyjmuje bezosobową formę HAY, którą tłumaczymy jako JEST, LEŻY,  ZNAJDUJE SIĘ. 


PRZYKŁADOWE UŻYCIE FORMY HAY 

HAY używamy mówiąc o znajdowaniu się osób lub przedmiotów bliżej nieokreślonych lub wprowadzanych do wypowiedzi po raz pierwszy. Po HAY nie możemy zastosować rodzajnika określonego. Możemy natomiast użyć rodzajnika nieokreślonego lub w ogóle rodzajnik pominąć, zwłaszcza w liczbie mnogiej. Możemy również wprowadzić po formie HAY  określniki ilości zwane również kwantyfikatorami (mucho, poco, demasiado, suficiente, etc.) oraz liczebniki. 

Przykładowo:

En la mesa hay un libro. (Na stole leży książka. Chodzi o jakąś bliżej nieokreśloną książkę.).

Hay una mesa en el centro del comedor. (Na środku jadalni stoi stół. Opisujemy pomieszczenie, wprowadzamy stół do opisu, wspominamy o nim pierwszy raz.). 

En este grupo no hay polacos. (W tej grupie nie ma Polaków.).

Esta noche hay poca gente en el cine. (Dzisiejszego wieczoru w kinie jest mało osób.).

UWAGA! 

Formy hay używamy odnosząc się do rzeczowników zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej.

En la nevera hay un cartón de leche. (W lodówce znajduje się karton mleka). 

En la sala de conferencias hay sillas. (W sali konferencyjnej są krzesła.).


ZNACZENIE FORMY HAY + QUE 

Forma HAY w połączeniu ze słowem QUE nabiera nowego znaczenia. Zwrot HAY QUE oznacza powinność, potrzebę lub obowiązek zrobienia czegoś w formie bezosobowej. Konstrukcję HAY QUE tłumaczymy po polsku jako TRZEBA.

Para lograr unos buenos resultados hay que entrenar mucho. (Aby osiągnąć dobre wyniki trzeba dużo trenować.).

Los dietistas recuerdan que hay que beber mucha agua todos los días. (Dietetycy przypominają, że należy pić duże ilości wody każdego dnia.).


PRZYKŁADOWE UŻYCIE CZASOWNIKA ESTAR W CZASIE TERAŹNIEJSZYM W ODNIESIENIU DO POŁOŻENIA 

O czasowniku ESTAR w czasie teraźniejszym w odniesieniu do stanów przejściowych oraz emocji pisałam już więcej w poprzednim poście => Kliknij tutaj. Teraz skupimy się na użyciu ESTAR do lokalizowania czy umiejscawiania.  Czasownik ESTAR możemy przetłumaczyć jako jest, znajduje się, leży. Czym więc różni się on od czasownika HAY? ESTAR w języku hiszpańskim odnosi się wyłącznie do osób lub przedmiotów określonych, konkretnych, znanych rozmówcom. Stosujemy go z rodzajnikami określonymi oraz zaimkami dzierżawczymi. 

El libro está en la mesa. (Książka leży na stole. Chodzi o konkretną książkę, znaną rozmówcom.).

En el centro del comedor está la mesa de madera que compramos el año pasado. (Na środku jadalni stoi drewniany stół, który kupiliśmy w zeszłym roku. Chodzi o konkretny stół, znany rozmówcom lub wspomniany już wcześniej w rozmienie.)

Ya están todos los candidatos en la sala de conferencias. (Wszyscy kandydaci są już w sali konferencyjnej.).

Mi gato está en el sofá. (Mój kot leży na sofie.).


Mam nadzieję, że teraz będzie Wam łatwiej stosować oba czasowniki. Jeśli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie tego tematu to piszcie proszę w komentarzach. 

Czasowniki SER i ESTAR - różnice w zastosowaniu oraz znaczeniu

28.8.18

Czasowniki SER i ESTAR - różnice w zastosowaniu oraz znaczeniu

Zaczynając przygodę z nauką języka hiszpańskiego już na poziomie początkującym spotykamy się z zagadnieniami gramatycznymi, które nie znajdują dokładnego odzwierciedlenia w języku polskim. Jednym z nich jest zastosowanie czasowników SER oraz ESTAR, które po polsku wyrażane są po prostu jednym czasownikiem – BYĆ.
25.5.18

Polityka prywatności i plików cookies


Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej https://www.tradnet.pl/ przez Joannę Cieślak-Gregorczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „TRADNET Joanna Cieślak-Gregorczyk”, ul. Nowolipie 13/15 lok. 51, 00-150 Warszawa, NIP: 727 263 0701.

§ 1 Definicje

 Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 Administrator – Joanna Cieślak-Gregorczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „TRADNET Joanna Cieślak-Gregorczyk”, ul. Nowolipie 13/15 lok. 51, 00-150 Warszawa, NIP: 727 263 0701,

 Strona – strona www oraz blog dostępny pod adresem https://www.tradnet.pl

 Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość strony/bloga https://www.tradnet.pl. 

§ 2 Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi wysyłając wiadomość email na adres podany na Stronie w zakładce Kontakt w celu otrzymania wyceny lub zlecenia usługi.

2. Użytkownik może również przekazywać dane osobowe (nick, konto Google+, nazwa/adres URL) poprzez dobrowolne zostawienie komentarza na Stronie.

3. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

4.  Administrator przetwarza powierzone mu dane osobowe wyłącznie w celu odpowiedzi na korespondencję firmową, wykonania oraz rozliczenia zleconej usługi.

5. Administrator nie przekazuje opublikowanych jako komentarze danych do żadnego innego podmiotu oraz nie przetwarza ich w innym celu niż ich przeczytanie, natomiast zastrzega, że strona www.tradnet.pl jest stroną dostępną publicznie, dlatego każdy Użytkownik, który zamieści na niej swoje dane, musi się liczyć z faktem, że dostęp do takiej informacji będą mieli wszyscy użytkownicy Internetu.

6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie z wymogami prawa polskiego oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

7. Użytkownikowi przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 7 powyżej, w tym w szczególności do: wglądu do swoich danych osobowych, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz wniesienia skargi do PUODO w Warszawie.

§ 3 Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Pliki cookies, które zbierane są na stronie internetowej to: cookies Google Analytics, cookies Google Adsense, cookies Facebooka, cookies Instagrama.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celach marketingowych.

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 § 4 Inne technologie

 Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

1. kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony.

Tłumaczenia ustne

1.8.17

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenia ustne


Tłumaczenia ustne z języka hiszpańskiego Warszawa


Oferuję Państwu tłumaczenia ustne konsekutywne, symultaniczne i szeptane spotkań, negocjacji handlowych, rozmów biznesowych, wideokonferencji, itp.  Firma Tradnet nie wykonuje tłumaczeń kabinowych ani uwierzytelnionych.

Jestem do Państwa dyspozycji na terenie Warszawy oraz Łodzi. W przypadku innej lokalizacji koszty dojazdu i zakwaterowania tłumacza pokrywa Klient.

Minimalny czas pracy tłumacza ustnego to 2 godziny zegarowe. Stawka za blok 2h wynosi 250 zł. W przypadku tłumaczeń wysokospecjalistycznych stawka za blok jest ustalana indywidualnie.

W przypadku zainteresowania ofertą proszę o kontakt telefoniczny pod numerem +48 501 173 969 lub mailowy - biuro@tradnet.com.pl

Zapraszam do współpracy!

Tłumaczenia pisemne

1.8.17

Tłumaczenia pisemne

 

Tłumaczenia pisemne zwykłe oraz specjalistyczneHiszpański tłumaczenia pisemne zwykłe i specjalistyczne


Jakie dokumenty tłumaczę

Zajmuję się tłumaczeniem wszelkiego rodzaju dokumentów niewymagających uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Specjalizuję się w bieżącej obsłudze klientów biznesowych wykonując tłumaczenia pisemne z następujących dziedzin: biznes, handel, marketing, HR, logistyka, budownictwo, turystyka, moda oraz kosmetyka.

Przykładowe dokumenty:

korespondencja biznesowa oraz handlowa
raporty spółek giełdowych
sprawozdania z posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej
umowy najmu, sprzedaży
ankiety, badania satysfakcji Klientów
dokumentacja szkoleniowa
prezentacje produktów i usług
strony www
instrukcje obsługi maszyn i urządzeń
CV, listy motywacyjne

Wycena oraz zlecenie tłumaczenia

Wycena dokumentów tekstowych odbywa się w oparciu o stronę obliczeniową przesyłanego przez Państwa tekstu zawierającą 1600 znaków ze spacjami według MS Word. Inne formaty (Excel, Power Point, skany, pisma odręczne) są wyceniane indywidualnie.

Stawka za stronę obliczeniową jest uzależniona od terminu wykonania oraz charakteru dokumentu. Tłumaczenia dzielimy na zwykłe (teksty ogólne, których terminologia nie wykracza poza poziom wykształcenia ogólnego średniego)  lub specjalistyczne (wymagające znajomości terminologii fachowej w danej specjalności lub korzystania z literatury fachowej, dokumentacji bądź konsultacji specjalisty).

W celu otrzymania bezpłatnej wyceny  zlecenia proszę o przesłanie dokumentów wraz z preferowanym terminem wykonania na adres e-mail: biuro@tradnet.com.pl. W przeciągu kilku godzin skontaktuję się z Państwem przedstawiając indywidualną wycenę oraz stawkę całkowitą za usługę tłumaczeniową. 

Po akceptacji z Państwa strony proszę o wiadomość zwrotną z potwierdzeniem zlecenia usługi. 
Oferuję kompleksową obsługę zleceń przez Internet zapewniając najszybszy termin realizacji. Płatność za zlecenie dokonywana jest w oparciu o wystawianą przeze mnie fakturę bez VAT.
Zapraszam do skorzystania z mojej oferty tłumaczeniowej oraz do zapoznania się z referencjami Klientów. 

O mnie - zawodowo i prywatnie

1.8.17

O mnie - zawodowo i prywatnie


Nazywam się Joanna Cieślak-Gregorczyk. Od ponad 20 lat jestem czynną użytkowniczką języka hiszpańskiego. Moja fascynacja hiszpańską kulturą oraz językiem tego kraju rozpoczęła się od podróży na wybrzeże Costa Brava. To właśnie tam moją uwagę zwróciła otwartość ludzi, ich serdeczność, optymizm oraz cieszenie się małymi rzeczami. Zapragnęłam poznać bliżej tę kulturę oraz nauczyć się hiszpańskiego, aby móc komunikować się bezpośrednio z mieszkańcami Hiszpanii. Z pewnością był to przełomowy moment w moim życiu.


Po powrocie do Polski zapisałam się na kurs hiszpańskiego w moim rodzinnym mieście Łodzi, gdzie trafiłam na wspaniałą lektorkę, która w niespełna rok przygotowała mnie do porozumiewania się po hiszpańsku na podstawowym poziomie. 

Następnym krokiem było zdanie matury z hiszpańskiego, a potem przeniesienie się do Warszawy, aby studiować iberystykę na Uniwersytecie Warszawskim.  Dzięki zajęciom z Hiszpanami z różnych regionów autonomicznych poznałam bogactwo leksykalne języka hiszpańskiego. Duża dawka historii oraz literatury Półwyspu Iberyjskiego i Ameryki Łacińskiej sprawiła, że zyskałam szersze spojrzenie na kulturę krajów hiszpańskojęzycznych. Na ostatnim etapie studiów wybrałam specjalizację tłumaczeniową i obroniłam pracę z dziedziny translatoryki uzyskując tytuł mgr kulturoznawstwa.

Od 2006 roku zajmuję się zawodowo tłumaczeniami oraz nauczaniem języka hiszpańskiego

Na ostatnim roku studiów rozpoczęłam pracę na etacie w polskim oddziale jednego z wiodących hiszpańskich producentów systemów szalunkowych i rusztowań na stanowisku tłumacz języka hiszpańskiego. Dzięki temu doświadczeniu poznałam "od wewnątrz" funkcjonowanie i procesy zachodzące w spółkach akcyjnych. Byłam odpowiedzialna za tłumaczenie korespondencji polskiej spółki z firmą-matką w Hiszpanii, dokumentacji Zarządu i Rady Nadzorczej, dokumentacji technicznej, logistycznej, produkcyjnej, a także tłumaczenia ustne podczas wizyt pracowników z Hiszpanii w Polsce i szkoleń dla polskich pracowników w Hiszpanii.

W styczniu 2009 roku podjęłam decyzję o założeniu własnej firmy szkoleniowo-tłumaczeniowej pod nazwą TRADNET, aby zapewnić sobie możlliwość rozwoju zawodowego w dziedzinie szkoleń z języka hiszpańskiego. 

Na przestrzeni kilkunastu lat prowadzenia własnej działalności gospodarczej miałam przyjemność współpracować z licznymi firmami z kapitałem hiszpańskim, instytucjami oraz menadżerami i specjalistami z różnorodnych dziedzin. Wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm w zakresie tłumaczeń i nauczania języka hiszpańskiego potwierdzają rekomendacje pisemne, które uzyskałam od stałych Klientów firmy. 

Obecnie specjalizuję się w nauczaniu języka hiszpańskiego online osób dorosłych prowadząc zajęcia indywidualne lub w kameralnych grupach przy użyciu nowoczesnych technologii. Szkolę kadrę pracowniczą dużych korporacji, pracuję również ze specjalistami z wielu dziedzin, maturzystami, studentami oraz osobami przygotowującymi się do podejścia do egzaminów DELE. 

Prywatnie uwielbiam podróże, książki, kawę oraz dobrą kuchnię. Często wyjeżdżam do Hiszpanii, a moją oazą jest wyspa Fuerteventura, która pozwala mi naładować baterie, gdy w Polsce pada śniej, a o 16:00 zapada zmrok.

Moją kolejną pasją jest pisanie oraz dzielenie się doświadczeniami. Jestem autorką bloga Wszystko o Hiszpanii, gdzie przybliżam polskim czytelnikom hiszpańską kulturę, piszę o interesujących wydarzeniach związanych z Hiszpanią w Polsce, materiałach do nauki języka hiszpańskiego oraz innych stronach i serwisach poświęconych promowaniu Hiszpanii w naszym kraju.

Jeśli masz ochotę nawiązać ze mną współpracę to zapraszam Cię do kontaktu. Do usłyszenia! 


Kontakt i współpraca

1.8.17

Kontakt i współpraca

Hiszpański tłumaczenia Warszawa, tłumacz języka hiszpańskiego


TRADNET
Joanna Cieślak-Gregorczyk
NIP 727 263 0701

ul. Nowolipie 13/15 lok.51
00-150 Warszawa

email: biuro@tradnet.com.pl
tel. +48 501 173 969
Facebook TRADNET

Zapraszam do kontaktu, chętnie odpowiem na wszelkie pytania.Copyright © 2017 Tradnet